Project details

Life:2006-2006
Name:Conservación de la gaviota de Audouin en la Comunidad Valenciana: una aproximación metapoblacional
Code:Life Natura/E/5942
Acronym:LIFE-NATUR
Abstract:

Seguiment  dels paràmetres poblacionals  de la gavina Corsa (Larus adouinii) i un seguiment per a la dispersió i supervivència

Related research groups