Detalls de la publicació.

Article

Any:2021
Autor(s):A. Rotger, J.M. Igual, G. Tavecchia
Títol:Demografía comparada de tres poblaciones de lagartija balear
Revista:Quercus
ISSN:0212-0054
Volum:427
Pàgines:18
Web:https://www.revistaquercus.es/noticia/8042/articulos/demografia-comparada-en-tres-poblaciones-de-lagartija-balear.html

Personal relacionat

  • Giacomo Tavecchia
  • Jose Manuel Igual Gómez
  • Andreu Rotger Vallespir
  • Departaments relacionats

  • Ecologia de Camp
  • Biodiversitat Animal i Microbiana
  • Projectes relacionats

  • PERSIL (CTA 162)
  • Grups de recerca relacionats

  • Ecologia i Evolució